februari 03 2020 0Commentaar

Krinkels – Lid sinds 2010

Krinkels. Overal zie je de auto’s met het logo rijden, maar wat doen zij nu eigenlijk?
Ik heb een afspraak met Ingrid Bosboom, de office manager zeg maar: ‘duizendpoot’ van de vestiging Alkmaar, Lemmingkoog 2.

Krinkels is een totaal aannemer op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland is de kracht en specialiteit.
Vanuit het hoofdkantoor in Breda realiseren zij met circa 300 medewerkers een jaaromzet van ca. 69 miljoen euro. Zij bestaan al meer dan 60 jaar, maar zien zichzelf nog steeds als een jong, dynamisch en resultaatgericht bedrijf.

Opdrachtgevers zijn onder andere Rijkswaterstaat, NS, Ministerie van Defensie, diverse waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijven en instellingen.

GROEN:
Krinkels verzorgt het groen voor overheidsinstanties, gemeenten en instellingen. In parken, landschappen, speelplekken en langs wegen.

INFRA:
Krinkels realiseert en beheert verhardingen, rioleringen en geluidsschermen. Krinkels zorgt daarnaast voor een schoon straatbeeld. Bij calamiteiten is Krinkels snel ter plaatste om de locatie veilig te stellen en de calamiteit op te lossen. Zij lopen voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

WATER:
Krinkels werkt op een zo natuurlijk mogelijk wijze aan oevers, watergangen, beschoeiingen en damwanden. De waterbouwkundige (kunst) werken zoals stuwen, duikers, bruggen, etc. vallen ook onder de werkzaamheden van Krinkels.

SPORT:
Krinkels realiseert de totale aanleg van sportaccommodaties. De sportvelden en alle voorzieningen hieromheen zoals parkeerplaatsen, hekwerken, verlichting etc. verzorgen zij voor voetbal, tennis, hockey en korfbal.

Dit even in een notendop. Ingrid en Jeron, de vestigingsmanager werken nauw samen in Alkmaar.
Dit samen met maar liefst 60 medewerkers vaste medewerkers, in het seizoen uitgroeiend naar de inzet van gemiddeld 175 medewerkers.

“De scope van onze werkzaamheden is heel breed” zegt Ingrid trots. “Het enige dat wij niet doen, is de steentjes op elkaar zetten, dat laten we aan anderen over”.

Krinkels is begonnen als een familiebedrijf en is indertijd gegroeid naar 11 vestigingen landelijk.
De vestiging Alkmaar is verantwoordelijk voor Noord Holland tot onder Amsterdam. Sinds 10 jaar is Krinkels gevestigd in Alkmaar, zij zijn begonnen op de Boekelermeer in een verzamelgebouw.
“Ikzelf was in die tijd al vijfentwintig jaar actief in deze branche. Toen het bedrijf waar ik in dienst was failliet ging, kon ik binnen twee maanden aan het werk bij Krinkels. Dit is alweer acht jaar geleden.”

Een vriendelijk en betrokken vrouw. Af en toe loopt er een collega binnen met een vraag aan haar. Ze schakelt even en iedereen kan lekker verder met hetgeen waar zij mee bezig zijn.
“We werken onder andere op een tweetal grote Provincie contracten samen met BAM infra”, vervolgd Ingrid. “Zij doen ‘grijs’ en wij doen ‘groen’, zo zijn wij een mooie aanvulling op elkaar!”

Ook is Krinkels een leerwerk bedrijf en hebben zij werknemers is dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“We geven graag iedereen de kans om mee te kunnen doen”, zegt Ingrid. “Dit moet wel mogelijk zijn, want we zijn natuurlijk onderhevig aan regels en wetgeving. De juiste personen op de juiste plaats.”

Tot slot is Krinkels ook betrokken bij de regio door zelf lokaal te handelen. “Kunnen we dichtbij inkopen, dan doen wij dat vanzelfsprekend!”, aldus Ingrid.

We lopen nog even een rondje door het pand, om te kijken naar de prachtige ‘vergader annex bijeenkomstenruimte’.
Wij zijn samen blij om te kunnen vertellen dat we volgend jaar januari onze leden bij Krinkels verwelkomen.
We vieren daar samen onze nieuwjaarsreceptie en geven jullie een kijkje in een mooi bedrijf.

Ingrid, bedankt!
www.krinkels.nl

ferry