Afsluitingen Ring Alkmaar Noord-Oost

De provincie Noord-Holland voert van 27 februari tot en met juli 2017 groot onderhoud uit aan de Ring Alkmaar Noord-Oost (de N242 tot en met de N245 en de N508). De asfaltlaag van de hoofdrijbaan, diverse op- en afritten en het fietspad langs de Westerweg (N242) wordt vervangen. Het groot onderhoud is bedoeld om de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van de Ring Alkmaar Noord-Oost te verbeteren. De werkzaamheden kunnen voor ernstige hinder zorgen.

Avond-, nacht- en weekendafsluitingen
Van 27 februari tot en met juli wordt gefaseerd aan de Ring Alkmaar Noord-Oost gewerkt. De werkzaamheden en afsluitingen zijn in de avonden, nachten en weekenden om hinder zoveel mogelijk te beperken. Doordeweeks zijn er overdag geen afsluitingen.

De eerstkomende weekendafsluitingen zijn op 4 en 18 maart. De omgeving en weggebruikers worden voor aanvang van alle afsluitingen geïnformeerd.

Ernstige hinder tijdens afsluitingen
De afsluitingen en (forse) omleidingen in de avonden, nachten en weekenden kunnen, voornamelijk overdag in het weekend, voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging.

Mijd de werklocaties!
Er vinden naar verwachting zeven weekendafsluitingen plaats op diverse locaties van de Ring Alkmaar Noord-Oost. De provincie adviseert weggebruikers met klem om de locaties waar gewerkt wordt overdag tijdens de weekendafsluitingen te mijden. Maak gebruik van het openbaar vervoer: het busverkeer krijgt tijdens de weekendafsluitingen doorgang.

Kortdurende openstellingen wedstrijden AZ in AFAS-Stadion
Tijdens diverse weekendafsluitingen zijn voetbalwedstrijden van AZ in het AFAS-Stadion. Om bezoekers niet te hinderen wordt de N242 2,5 uur vóór, tijdens en 2 uur na de wedstrijd opengesteld voor bezoekers van het AFAS-stadion.

Altijd actueel: www.noord-holland.nl/RingAlkmaar
De geplande werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regen of te lage temperaturen kunnen niet alle werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden dan uitgesteld. Gezien de mogelijke wijzigingen in de planning is steeds een actueel overzicht van alle werkzaamheden op de website van de provincie www.noord-holland.nl/RingAlkmaar te raadplegen.

Meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/RingAlkmaar of Twitter (@ProvincieNH).

ferry