oktober 22 2019 0Commentaar

Doe de Enquête Keurmerk Veilig Ondernemen Beverkoog

Geachte ondernemer,

Sinds 1 december 2012 heeft het bedrijventerrein Beverkoog het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.
Dit certificaat biedt u de garantie op een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen aan de ‘Veiligheid’ in Alkmaar.
Hierdoor wordt door verzekeringsmaatschappijen ook een lager risicoprofiel aan deze terreinen toegekend waardoor zij ook lagere verzekeringspremies berekenen.

Omdat de geldigheid van het KVO-B voor Beverkoog in december 2019 verloopt, is het proces gestart voor het verlengen van het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO-B) voor een periode van 3 jaar.

Voor het verlengingstraject is het belangrijk de inzichten, ervaringen en wensen van de bedrijven te kennen. Om dat te verkrijgen is een zgn. 3-meting noodzakelijk.
Middels deze meting wordt vastgesteld welke verbeteringen inmiddels zijn gerealiseerd, hoe deze worden ervaren en welke aanvullende verbeteringen nuttig en gewenst zijn.

Om die reden verzoeken wij u de hiervoor ontwikkelde enquête digitaal in te vullen;

klik hier voor de enquête

De ervaring leert dat u hiervoor ca. 5 minuten nodig heeft. Wij kunnen dan direct aan de slag en hopen dan in april het traject te kunnen afronden met een formele hercertificering.
Het resultaat van het project is grotendeels afhankelijk van de mate waarin de bedrijven bereid zijn onze projectgroep te voorzien van de benodigde informatie.
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om de enquête vóór 5 oktober a.s. in te vullen.

Alvast dank voor uw geïnvesteerde tijd.

ferry