Nieuwsbrief voor de ondernemers op de Beverkoog

Hierbij een nieuwsbrief van het bestuur van de Bedrijvenvereniging over zaken die de ondernemers op de Beverkoog aangaan. Zo kunnen wij u melden dat we meerdere nieuwe leden hebben verwelkomt:

 1. Profess Fysio, gevestigd op de Otterkoog 92B, 1822 BX Alkmaar. De bedrijfspresentatie vindt u op de site van de Beverkoog, https://beverkoog.nl/profess-fysio/
 2. HR Techniek, gevestigd op de Vossenkoog 10, 1822 BG Alkmaar. HR techniek is gespecialiseerd in het aanleggen van zonnepanelen.
 3. Krinkels, gevestigd op de Lemmingkoog 2, 1822 BR Alkmaar. Krinkels is een vooraanstaande speler op het gebied van de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte in Nederland.
 4.  
  Op 14 juni zijn we allemaal uitgenodigd om bij Kolping Boys mee te doen aan het Beverkoog voetbaltoernooi. Nog tijd genoeg om een team te selecteren, te gaan trainen of met andere bedrijven een team te vormen. Na de sport is er een borrel (voor alle leden) en een BBQ. Bij de Hortus, waar u nog steeds sponsor van kunt worden, zullen we op 5 september een bijeenkomst voor alle leden houden.
  Begin maart was het overleg met de wethouder van Economische zaken de heer Pieter Dijkman en de wethouder voor de Infrastructuur en bereikbaarheid Marcel van Zon in het kader van het bestuurlijk strategisch overleg gemeente – bedrijfsleven. Dit was de eerste keer dat het bedrijfsleven met leden van het (nieuwe) college in dit verband spraken. Zo’n overleg is goed en belangrijk. Er moet een dialoog zijn tussen bestuur en bedrijfsleven waarin we al in een vroeg stadium elkaar kunnen informeren over zaken die in het belang van de gemeente Alkmaar zijn. Als het goed is voor Alkmaar dan is het ook goed voor de ondernemers in Alkmaar en op de Beverkoog.

  Op de agenda stond het nieuwe ‘actieprogramma Economie’. Het huidige programma 2015-2019 loopt af. U kunt dit vinden op de website van de gemeente of klik hier om hem te bekijken.

  Om het nieuwe actieprogramma inhoud te geven zal de gemeente de komende tijd met ondernemers interviews houden.
  Om Alkmaar Europees nog eens op de kaart te zetten heeft het college besloten om het Europees Kampioenschap Wielrennen in Alkmaar te organiseren. De Europese titelstrijd staat van 7 tot 11 augustus op de agenda. Het parcours in nog niet bekend. Augustus is er sneller dan je denkt, er moet in korte tijd nog veel gedaan worden waarbij ook de (financiële) hulp van ondernemers welkom is. Er komen die dagen veel mensen naar Alkmaar. De televisie zal Europawijd verslag doen van de wedstrijden.

  Het parcours zal waarschijnlijk niet over de Leeghwaterbrug gaan want die is pas eind augustus gereed om weer door al het verkeer gebruikt te gaan worden. Het pontje zal voor de wielrenners geen alternatief zijn. De Huiswaarderbrug is door aanpassingen van Europese regels teruggegaan in zijn belastbaarheid. Dat geeft voor een aantal zwaar transport auto’s problemen. Die rijden nu door de stad. Voorlopig is hier geen andere oplossing voor. De Victoriebrug heeft te maken met tegenslag omdat de oever tegen de brug drukt en dat komt omdat er van alles tegen de oever drukt. Werk voor engineers!

  Er moet meer gebouwd worden. Dat lezen we overal. Ook in Alkmaar. Het plan is om 20.000 nieuwe woningen neer te gaan zetten. Daarmee wordt het inwoneraantal aanzienlijk hoger. De stad wordt bijna 1,5 keer zo groot. Iedereen moet dan nog wel kunnen bewegen van en naar je werk, naar de scholen, naar de winkels etc etc. Zo’n plan heeft veel consequenties. Dat vraagt om een bereikbaarheidsvisie, niet alleen voor Alkmaar maar ook voor de regio. Die gaat er komen en daarvoor moet iedere gemeente zijn inbreng geven. De ondernemers zullen via Ondernemend Alkmaar hun visie kenbaar maken.

  Een aantal onderwerpen zijn niet aan bod gekomen omdat de tijd verstreken was. Blijft voor het volgende constructieve overleg.

  Voor de Beverkoog willen we dat de afslag Nollenweg wordt aangepast zodat er 2 rijstroken voor rechtsaf komen. De provincie moet dit regelen, maar daar moet vaart achter gezet worden. Het verzoek ligt er al een paar jaar, sinds de Mandelabrug in gebruik is genomen.

  Nog een paar activiteiten data:

  • Bijpraten met een broodje, lunch op 17 april bij Kolping Boys
  • De ALV op 19 juni om 16:30 uur bij Hörmann op Robbenkoog 20
  • KVO dagschouw op 23 april om 17:15 door gemeente/ politie/ brandweer/ ondernemers/
   terreinvertegenwoordigers
  • KVO nachtschouw op 15 oktober om 17:45 door gemeente/ politie/ brandweer/
   ondernemers/ terreinvertegenwoordigers

  Heeft u onderwerpen waar het bestuur aandacht aan zou moeten besteden, laat het ons weten.

  Tot zover.

  Het bestuur

  Download hier de PDF

ferry