juli 28 2017 0Commentaar

Werkzaamheden Leeghwaterbrug (N242) Alkmaar

Via deze infomail informeren wij stakeholders over de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar. Het komend jaar wordt daar ernstige hinder verwacht. Deze mail ontvangt u telkens als we nieuws over dit werk te melden hebben. Mocht u dit niet op prijs stellen, laat het ons dan weten. Dan verwijderen wij u uit ons bestand.
U kunt ons bereiken via leeghwaterbrug@noord-holland.nl

Landbouwverkeer
Omdat de N242 tijdens de werkzaamheden te smal is voor het landbouwverkeer heeft de Provincie een route over de rest van de Ring van Alkmaar gecreëerd om de weg te vervolgen. In de periode tot 3 september monitoren we hoe dat verloopt. Op basis van die evaluatie bepalen we de route van het landbouwverkeer voor de volgende fasen van het werk op de N242 bij de Leeghwaterbrug.

Fietsverkeer
Wanneer de oude Leeghwaterbrug dit najaar wordt gesloopt is ook het fietspad niet meer te gebruiken.
De route onder de brug door wordt dan omgeleid. Fietsers kunnen dan oversteken en ter hoogte van de brug door middel van een pontonbrug. De exacte locatie van deze verbinding wordt uitgewerkt en de brug zal in gebruik worden genomen tegelijk met de afsluiting van het fietspad op de brug.

Zomerafsluitingen Leeghwaterbrug richting Heerhugowaard

  • tot en met vrijdag 21 juli 21:00 uur is één rijstrook op de Leeghwaterbrug richting Heerhugowaard dicht.
  • In de avond en nacht van vrijdag 21 juli, vanaf 21:00 uur tot zaterdagochtend 22 juli 09:00 uur is de N242 ter hoogte van de Leeghwaterbrug helemaal afgesloten.
  • Van zaterdag 22 juli, 09.00 uur, tot en met maandagochtend 4 september 05.00 uur zijn drie rijstroken van de vijf rijstroken op de Leeghwaterbrug richting Heerhugowaard dicht. Het verkeer wordt over de resterende twee rijstroken geleid. De toerit Diamantweg richting Heerhugowaard is afgesloten; de omleidingsroutes worden ter plekke met borden aangegeven.

Waarom werk aan de Leeghwaterbrug?
Het werk aan de Leeghwaterbrug is noodzakelijk om de veiligheid voor zowel weg- als vaarweggebruikers te kunnen blijven garanderen. De Leeghwaterbrug bestaat uit twee brugdelen: één richting Heerhugowaard, en één richting Alkmaar. Aan het brugdeel richting Heerhugowaard wordt groot onderhoud gepleegd. Het brugdeel in de richting van Alkmaar (A9) wordt volledig vervangen, omdat dit deel aan het einde van haar levensduur is.

Mijd de Leeghwaterbrug!
De zomerafsluitingen en omleidingen kunnen, zeker op werkdagen tijdens de spits, voor ernstige hinder zorgen, zoals filevorming of vertraging. De Provincie raadt weg- en vaarweggebruikers aan om de Leeghwaterbrug richting Heerhugowaard zoveel mogelijk te mijden.

Fietsers en voetgangers kunnen tot maandagochtend 4 september gewoon gebruik blijven maken van de brug, echter de onderdoorgang is gestremd t.b.v. de veiligheid. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Ventweg en de Omval.

Hoe informeren belanghebbenden?
Omgeving en weggebruikers worden voor aanvang van de weekendafsluitingen via diverse media geïnformeerd over de locaties van de afsluitingen en de omleidingsroutes.
Direct omwonenden informeren wij persoonlijk en via brieven.

Meer informatie
Met vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de Provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Een actueel overzicht van de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug is te raadplegen via www.noord-holland.nl/Leeghwaterbrug.

ferry