top of page

ALV Beverkoog 2024: druk, nuttig en gezellig!De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Beverkoog vond plaats op 13 maart bij de Eettuin op de Berenkoog.


Met 57 aanmeldingen werd de ALV goed bezocht. Voorzitter Hendrik Goeman Borgesius trapte af en heette iedereen van harte welkom. Parkmanager Corlien Moleman deed verslag in het kader van ‘schoon, heel en veilig’ en de schouw van het terrein voor KVO. Over het algemeen ziet het er keurig uit. De notulen van de ALV 2023 werden vastgesteld en Hendrik presenteerde het bestuursverslag, ondersteund met foto’s op het scherm. Het afgelopen jaar is er op veel punten progressie geboekt, vooral qua groen en duurzaamheid en de Beverkoog App. Op het verlanglijstje blijft de busverbinding door de Beverkoog staan.


Penningmeester Ron Wassing deed het financiële verslag. De kascommissie, bestaande uit Sjoerd Pelt, Vincent Schouten en Erik ten Winkel, verzorgde de controle op 5 maart en stelde voor om het bestuur te dechargeren. De vergadering ging daarin mee en Ron bedankte de vergadering voor het vertrouwen. Omdat het de laatste kascontrole was met Vincent, werd hij bedankt en ontving hij een bos bloemen. Verbindingsmanager Kirsten Tervoort verstrekte inzicht in haar activiteiten en de  samenwerking met Corlien en de accountmanager van de gemeente Alkmaar Isabel Straver: ‘Verbinding werkt!’ Bestuurslid Sjors van Kuipers lichtte de start, doelen en samenstelling van het nieuwe energieteam toe.


Vanuit een duurzaamheidssubsidie van de Rabobank zijn 100 vogelnestkastjes met Beverkooglogo geproduceerd door scheidend bestuurslid Jan Gunneweg. Het eerste nestkastje werd op dinsdag 12 maart uitgereikt aan Ralph van Soomeren, directeur Rabobank. Het tweede nestje werd tijdens de ALV uitgereikt aan Arnold Zandstra, adviseur MKB van de Rabo. Kirsten bezoekt de komende tijd Beverkoog leden met de vraag om ook een Beverkoog nestkastje bij hun pand op te hangen.


Bestuurslid Ruud Bredewold verstrekte een vooruitblik op de evenementen van het komende jaar; het vitaliteitsevenement op donderdag 20 juni (vervanging van de IJsduik) en de eindejaarsborrel op donderdag 12 december (groot feest bij 100-jarig ’t Hekeltje) springen in het oog. De vergadering ging vervolgens akkoord met de begroting en voorgestelde contributie vanaf 2025. Aftredend bestuurslid Jan Gunneweg werd bedankt voor zijn bijdragen. Hij blijft beschikbaar voor creatieve input en groen. Daarna werd Marco Koelman begroet als nieuw bestuurslid met KVO als focuspunt.


De rondvraag leverde het inzicht op dat het hoogfrequente geluid van omvormers van zonnepanelen op daken meeuwen afschrikt! Na de rondvraag werd er gezellig nageborreld en ontvingen alle aanwezigen een vogelnestkastje uit handen van Kirsten.
Comments


bottom of page