top of page
parkmanagement2.jpg

PARKMANAGEMENT

Park- en Centrummanagement Alkmaar (PCMA) heeft als doelstelling het creëren van toegevoegde waarde op de bedrijventerreinen Beverkoog, Boekelermeer en Overdie voor de belangrijkste stakeholders, zijnde de ondernemers / vastgoedeigenaren, de gebruikers en de gemeente.

 

Dit wordt gedaan vanuit de visie dat PCMA, in samenwerking met alle stakeholders, zorgt voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat op de Alkmaarse Bedrijventerreinen en vanuit de missie dat PCMA, door het nastreven van een hoog dienstverlenend gehalte voor de stakeholders, een positieve bijdrage levert aan een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat. Speerpunten zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven. Voor meer info www.pcmalkmaar.nl

Parkmanager Beverkoog 

Sinds 1 oktober is Corlien Moleman-Boersen actief als Parkmanager op bedrijvenpark Beverkoog. Zij is werkzaam voor de parkmanagementorganisatie PCMAlkmaar, die door de bedrijvenvereniging is aangesteld voor toezicht op samengevat “schoon, heel en veilig”. Zij zorgt samen met de ondernemers, eigenaren, gebruikers en de gemeente voor behoud en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Corlien-rond.png

Voor bedrijvenpark Beverkoog is parkmanager Corlien Moleman-Boersen het vaste aanspreekpunt.

Zij is bereikbaar op 06 571 662 28 of parkmanager@beverkoog.nl

bottom of page