top of page
Bestuur2024-zw.jpg

BESTUUR

De Beverkoog heeft een actieve bedrijvenvereniging die zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en het economische klimaat van het bedrijvenpark. Deze bedrijvenvereniging is sinds 1981 de belangenbehartiger voor het bedrijfsleven op bedrijvenpark Beverkoog en heeft het KVO-B Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

Het bestuur verzorgt de contacten met overheden en andere bedrijfsverenigingen, neemt nieuwe initiatieven en investeert in de Beverkoog vanuit verkregen subsidies en bijdragen uit het Ondernemersfonds Alkmaar.

 

Er worden gezellige en informatieve activiteiten georganiseerd. Verbindingsmanager Kirsten Tervoort bezoekt persoonlijk de bedrijven om feeling te houden met de ondernemers. Daarnaast zorgt Parkmanager Corlien Moleman samen met alle betrokkenen dat het bedrijvenpark schoon, heel en veilig is.

Het bestuur bestaat uit:

• Hendrik Goeman Borgesius - Hormann Alkmaar (voorzitter)

Ron Wassing - Stokman Renault & Dacia (penningmeester)

Desirée Oudejans – Mezo Steel (secretaris)

Ruud Bredewold - Bredewijn Kantoormeubelen

Sjors van Kuipers - Stemar Engineering

Marco Koelman - Xafax Groep

Kascommissie Beverkoog

Sjoerd Pelt en Erik ten Winkel vormen de onafhankelijke kascommissie van bedrijvenvereniging Beverkoog. Zij controleren de boekhouding en jaarrekening en geven hun oordeel over het gevoerde financiële beleid.

bottom of page