top of page
Visie-Strategie.jpg

VISIE

De bedrijvenvereniging Beverkoog wil met een meerjarenprogramma en toekomststrategie het niveau van het bedrijvenpark Beverkoog minimaal consolideren en daar waar mogelijk verbeteren voor behoud van waarde, werkgelegenheid en competitief economisch vermogen. Een gezond perspectief voor alle betrokkenen!

Kernwaarden

• Inclusief

• Betrouwbaar

• Verbindend

• Actief

 

Kernkwaliteiten

• Bereikbaar/benaderbaar/zichtbaar

• Belangen behartigen

• Vernieuwend/actueel

• Ondernemend (initiatief nemen en doorzetten)

Hoger doel

Wij verenigen en behartigen de gezamenlijke belangen van alle ondernemers op bedrijvenpark Beverkoog

 

Gewaagd doel

Samen streven wij naar het meest groene en aantrekkelijke park dat veilig, duurzaam, bereikbaar, waardevol is en blijft. Waar het gezond ondernemen is.

BeeldVisie.png

Hoger doel

Waarom bestaan wij?

Kernwaarden

Waarvoor staan wij?

Kernkwaliteiten

Waarin blinken wij uit?

Gewaagd doel

Waarheen gaan wij?

STRATEGIE

Voorkomen ondermijning

door verbeteren veiligheid en cohesie

Verbeteren positionering Beverkoog (kraamkamer en nieuwe sectoren)

Maatschappelijk perspectief

Vergroenen door beïnvloeden beeld-kwaliteitplan

Overheid scherp houden op uitvoering basistaken

Beinvloeden bestemmingsplan met toekomststrategie

Beverkoog

Overheidsperspectief

Professioneel beheren en besteden financiële middelen uit Ondernemersfonds

Financieel perspectief

Investeren in onderlinge verbinding en communicatie

Planmatig werken als bedrijvenvereniging

Verbeteren toegankelijkheid, bereikbaarheid met OV, ontwik-kelen (groen) parkeren

Bedrijven/leden perspectief

IN 2031...

• kent iedereen zijn buurman

• doen we zoveel mogelijk lokaal zaken met elkaar (vix!) en verhogen we de onderlinge omzet/waarde

• ziet iedereen natuur om zich heen en zijn wij een energieneutraal park

• is iedereen automatisch lid en voelt de meerderheid van onze leden zich betrokken bij het park/de vereniging

• zijn wij het groenste en aantrekkelijkste bedrijvenpark van Noord-Holland (zie Stec onderzoek)

bottom of page