top of page

Groenere Beverkoog door actie ‘Hagen voor hekken’

Vrijdag 18 november werd met de actie ‘Hagen voor hekken’ de eerste stap gezet naar een groener bedrijventerrein Beverkoog. De hele dag staken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen om maar liefst 500 beukhagen te planten. Hortus Alkmaar serveerde een heerlijke lunch, gevolgd door een presentatie van de toolbox, die op een haar na gereed is. Wethouder Economie Robert te Beest was ook van de partij. Hij sprak zijn waardering uit voor de ondernemers in dit gebied. Tot slot plantte hij daarna samen met de initiatiefnemers van de actie de eerste haag voor het nieuwe pand van LKQ Fource aan de Berenkoog.


Samen werken aan een groen bedrijvenpark. Van links naar rechts: Steven Houwing (Vonk), wethouder Robert te Beest, René Hoveling (LKQ Fource), Ivar van Houts (LKQ Fource) en Hendrik Goeman Borgesius (voorzitter bedrijvenvereniging Beverkoog / directeur Hörmann Alkmaar B.V.)


Bedrijvenvereniging Beverkoog timmert aan de weg door het 40 jaar oude bedrijventerrein om te toveren tot een bedrijvenpark. Deze eerste haagplantdag was de aftrap van een groenestafette, die hopelijk veel navolging krijgt in het komende jaar. Het idee van ‘Hagen voor hekken’ is simpel maar brilant. Door naast bestaande hekken groene hagen te planten, zet je een flinke stap in de vergroening van het bedrijventerrein. Daarnaast vormen de hagen de verbinding tussen de twee groene buffers die aan het bedrijventerrein grenzen. Hierdoor kunnen dieren en insecten zich makkelijker verspreiden in het gebied. Hoge prioriteit hebben ook de in- en uitgangen van het bedrijventerrein, zodat direct bij aankomst de groene en duurzame uitstraling van het bedrijvenpark opvalt.


Start bij Hortus en LKQ Fource De aftrap van Hagen voor hekken, was het planten van groene hagen voor het nieuwe pand van LKQ Fource. Dit bedrijf betrok onlangs zijn nieuwe onderkomen naast de Hortus Alkmaar. Filiaalmanager Ivar van Houts en salesmanager René Hoveling zijn enthousiast over de vergroenplannen en dus was de groenstrook voor hun pand een prima plek om de actie te starten. Behalve medewerkers van diverse bedrijven op het bedrijventerrein, hielp een groep leerlingen en docent Steven Houwing van VONK (voorheen het Clusius College) om van deze eerste plantdag een succes te maken. Maarten van Scheppingen van Landschap Noord-Holland was aanwezig om samen met de docent de studenten te begeleiden. Ook wethouder Robert te Beest toonde zijn groene gezicht en nam eveneens de schop ter hand.


Van bedrijventerrein naar bedrijvenpark De bedoeling is dat veel bedrijven op de Beverkoog dit initiatief overnemen en ook bij hun bedrijf hagen gaan planten. De Beverkoog ligt ingeklemd tussen twee groene buffers. Door het planten van groen langs de hekken op de erfgrens van bedrijven, ontstaan groene verbindingen tussen deze buffers. Dieren en insecten kunnen zich daardoor makkelijker van de ene naar de andere groene buffer verplaatsen. Dat is goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de mentale gezondheid van mensen die hier werken en maakt het bedrijventerrein mooier. Het streven van de werkgroep Groen Beverkoog is om komend jaar al de nodige kilometers hagen te planten en twee keer per jaar een gezamenlijke plant- en onderhoudsdag te organiseren.Dit alles om het 40 jaar jonge bedrijventerrein te transformeren van bedrijventerrein naar een groen en duurzaam bedrijvenpark. Prioriteit daarbij is ook de aanpak van beide in- en uitgangen van de Beverkoog, waardoor al direct bij aankomst duidelijk is dat dit een mooi, groen en duurzaam bedrijvenpark is.


Vervolg eerdere plannen De werkgroep Groen Beverkoog is gestart in maart 2022. Gemeente Alkmaar participeert hierin. Samengemeente ontwikkelden zij al een visie en plan voor vergroening van het bedrijventerrein. Er lag al wel een beeldkwaliteitsplan, maar dat was inmiddels gedateerd. Onderdeel van het nieuwe vergroeningsplan is een ‘toolbox’ voor ondernemers, die ca 75% van alle percelen in eigendom hebben. De toolbox bevat onder meer eenvoudige en relatief goedkope maatregelen, die het de ondernemers makkelijk maken om hun eigen terrein te vergroenen. De toolbox is medio maart 2023 beschikbaar en straks ook op de site van de Beverkoog in te zien. Herman Goeman Borgesius van de werkgroep Groen Beverkoog en Martin Verschure van de gemeente Alkmaar presenteerden de toolbox tijdens de lunch in de Hortus. Veel ondernemers hebben al hun interesse gemeld voor de toolbox en willen er mee aan de slag.


Waarom hagen? Hagen naast hekken nemen weinig ruimte in en dragen bij aan de groene en duurzame uitstraling die de bedrijvenvereniging en gemeente voor ogen hebben. Geschikte hagen zijn de olijfwilg, haagbeuk, beukenhaag en veldesdoorn. Voor het graven van sleuven heeft de Hortus een graafmachine beschikbaar. Bedrijven op de Beverkoog kunnen daarmee zelf aan de slag. Inkoop van goedkope en kwalitatief goede hagen kan collectief via de Hortus. Meerdere bedrijven hebben hiervoor al interesse getoond, dus de start van de actie zal zeker een vervolg krijgen. Ook is het streven van de werkgroep Groen Beverkoog om twee keer per jaar een gezamenlijke plant- en onderhoudsdag te organiseren.


Meer weten? Bent u ondernemer op de Beverkoog of geïnteresseerd in de toolbox, de groenplannen of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar info@beverkoog.nlKlik hier voor de presentatie: Hagen voor hekken Haagplantdag Beverkoog en preview van de Toolbox vergroening Beverkoog


Bron: gemeente Alkmaar, ondernemers nieuwsbrief 16 december 2022Digitale presentatie Hagen
.pdf
Download PDF • 19.74MBComments


bottom of page