top of page

Effecten snelheidsdisplay Berenkoog


Naar aanleiding van klachten over te hard rijden stond er van 17 mei tot en met 3 juni een snelheidsdisplay (smiley) op de Berenkoog nabij nummer 43 (De Hortus). Er is gemeten in de aankomende richting (van noord naar zuid), waarbij de display dus zichtbaar was voor automobilisten.Doordat de automobilist dan kan zien of hij/zij te snel rijdt, beïnvloedt dit de gemeten snelheden. De gemiddelde gemeten snelheid was 47 km/uur van alle auto’s. Het bleek dat 85% (de zogenaamde V85-waarde) van het verkeer niet harder rijdt dan 54 km/uur. De V85-waarde is de landelijk gehanteerde verkeerskundige norm die ook door Veilig Verkeer Nederland wordt toegepast of de rijsnelheid in overeenstemming is met de inrichting van de weg. De gemeten resultaten laten geen ruime overschrijdingen zien van de toelaatbare snelheid en geven geen aanleiding tot snelheidsbeperkende maatregelen. Het aantal snelheidsovertredingen was in de gemeten periode niet buitensporig. 85% van de bestuurders hield zich keurig aan de maximale snelheid. Ons verzoek is aan iedereen om ook zonder smiley netjes binnen de maximale snelheid te blijven en rekening te houden met andere weggebruikers, met name de fietsers en wandelaars.

Comments


bottom of page