top of page

Energietransitie, de Beverkoog zit dicht op het vuur


Met een vijftigtal belangstellenden vanuit de Beverkoog bezochten we op donderdagmiddag 26 januari de huisvuilcentrale in Alkmaar. Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC, heette ons welkom en verzorgde een presentatie over de historie en de ambities van het energie- en afvalbedrijf dat werkt in opdracht van 51 gemeenten en 8 waterschappen met een omzet € 400 miljoen.


Aftrap door Gertjan de Waard, directeur inzameling HVC

Gertjan: ‘Wij zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en afval hergebruiken. Hiermee willen we zoveel mogelijk CO2-uitstoot voorkomen. De ambitie is nul CO2-uitstoot en nul kilo restafval. Alles wat we doen bij HVC draagt hier aan bij. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers en partners bij de energietransitie naar aardgasvrij en de verduurzaming van het afvalbeheer. Wij werken samen met Zero Waste Nederland en zamelen zoveel mogelijk gescheiden in voor hergebruik. Het restafval verbranden wij voor het leveren van energie en warmte. Het bodemas dat na verbranding in onze ovens overblijft, ontdoen wij op eigen terrein van onder andere ijzer. Door onze innovatieve bodemas-wasinstallatie ontstaat er bruikbare grondstof dat bijvoorbeeld weer wordt toegepast als schone aarde onder wegen en fietspaden.’


Rondleidingen afvalenergiecentrale HVC

Na de aftrap werden we opgesplitst in drie groepen, met een eigen kleur hesje voor een boeiende rondleiding door het hart van de huisvuilcentrale. De HVC centrales in Alkmaar en Dordrecht verwerken samen ruim 900 kiloton restafval per jaar. Dit afval genereert met de toevoeging van zuurstof, volcontinu een temperatuur van 1000 graden Celsius. Die warmte moet ergens blijven en dat is interessant voor bedrijven en huishoudens die warmte nodig hebben.


Na de rondleidingen verzorgde Sjors van Kuipers (Stemar Engineering, bestuurslid Beverkoog) als gespreksleider een inleiding over de groene strategie van de Beverkoog en introduceerde de gastsprekers. De hierop volgende presentatie door René Hogeveen en Etienne Broersma sloot aan op het genereren van warmte door HVC.


HVC warmtenet door de Beverkoog?

René: ‘Via ons warmtenet leveren wij de warmte van de centrales door aan bedrijven en huishoudens. Ons net heeft inmiddels een lengte van 250 kilometer en ligt in de regio’s Alkmaar, Dordrecht en Westland. Naast warmte van de centrales gebruiken wij ook aardwarmte (geothermie) als bron, een ontwikkeling waar we al tien jaar mee bezig zijn in de glastuinbouw. Doordat onze afvalenergiecentrales veel afval van biogene oorsprong verwerken, wordt ruim 50% van onze energie als duurzaam aangemerkt. Het verwarmen van een woning via het warmtenet van HVC in Alkmaar is tot 95% schoner dan verwarmen met aardgas. Het warmtenet reikt via de Vroonermeer naar het glastuingebied Alton en nieuwbouwwijk de Draai in de gemeente Dijk en Waard. Het is goed mogelijk om ook de Beverkoog te ontsluiten met ons warmtenet en bedrijven te zo te ondersteunen bij het verduurzamen.’


René en Etienne toonden een visual van het huidige warmtenet aangevuld met een mogelijke uitbreiding van de warmteleiding door de Beverkoog (zie de gele lijn op de foto) en gingen hierover de discussie aan met de aanwezigen. HVC zou willen investeren in de aanleg als er collectief voldoende behoefte zou zijn bij de ondernemers van de Beverkoog. Volgens Sjors van Kuipers werd daarmee een eerste zaadje geplant, maar was de middag vooral informatief bedoeld. Drie bedrijven van de Beverkoog volgden met presentaties over elektrische laadpalen, zonnestroom en het energielabel voor kantoren.


Installatie van laadpalen door Emiel Siemonsma, Laadpaal 123

Emiel: ‘Het kabinet heeft de ambitie dat in 2030 alle verkochte nieuwe auto's elektrisch zijn. Er rijden er al meer dan 300.000 in Nederland. We zijn bezig met het versneld installeren van elektrische laadpalen bij particulieren, overheden en bedrijven om al deze auto’s te voorzien van stroom. Ondernemers kunnen op eigen terrein voor hun werknemers en bezoekers voorzieningen realiseren, maar er kan ook samen geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld met collectieve laadpunten op de Beverkoog. Een laadpunt kun je exploiteren vanuit service, zoals je veelal bij gemeenten ziet. Maar laadpunten zijn ook profitable. Wij leveren onze afnemers maandelijks een overzicht van de tarieven van laadpalen in hun omgeving om daar hun pricing policy op te baseren. Zo gaat verduurzamen hand in hand met een groen verdienmodel.’


Energielabel C Kantoren door Jeroen van Aken, Kropman Installatietechniek

Jeroen viel binnen met de vraag aan de aanwezigen wie beschikt over het energielabel C voor kantoren. Er gingen heel weinig handjes de lucht in. Jeroen: ‘Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren wettelijk beschikken over een geldig energielabel C of hoger. Kantoren die niet aan de eisen voldoen mogen niet als kantoor gebruikt worden en ondernemers lopen kans op een boete van € 20.000,-. Een energielabel laat in één oogopslag de energieprestaties van een gebouw zien. Hierdoor is er inzicht hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn. Energieprestaties worden aangeduid vanaf A (energiezuinig) tot en met G (erg onzuinig). Uiteraard is Kropman u graag van dienst met het realiseren en vaststellen van het benodigde energielabel.


Het verduurzamen van een gebouw kan veel voordelen met zich meebrengen. Denk dan aan een lagere energierekening, een comfortabel klimaat op kantoor en de invloed van het gebouw op het milieu en onze leefomgeving, dus ook de generaties na ons. Per 1 januari 2030 moet elk bestaand gebouw minimaal energielabel A hebben en per 1 januari 2050 moet de gebouwde omgeving volledig energieneutraal zijn. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Soms is het mogelijk om zonder al te veel ingrepen het energielabel C te behalen. In de Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing (EML) die wij hanteren staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Bijvoorbeeld de slag van TL naar LED verlichting. Met Kropman maken wij gebouwen groener, gezonder en efficiënter. Zo creëren wij duurzame omgevingen waarin mensen zich prettig voelen en optimaal presteren. Wist u dat 80% van de gebouwen in het jaar 2050, nu al bestaan?’


Zonnestroom door Marco Smit, Sunergetic

Een benadering van Sunergetic leverde een interessant beeld van het stroomverbruik op de Beverkoog. Met het plaatsen van 41.000 zonnepanelen zou in de behoefte van 15 miljoen kWh voorzien kunnen worden. Marco: ‘Er lijkt ruimte genoeg voor het plaatsen van al die zonnepanelen. De terugverdientijd is door de hoge energieprijzen een stuk korter geworden. Bedrijven gebruiken veel stroom, met name overdag als er licht is en de zon schijnt. De potentiële besparing is daarom gigantisch. Doordat wij van origine een softwarebedrijf zijn meten en weten wij alles. Wij delen onze data met u en berekenen de grootte van een investering en het rendement daarop. Door een strakke projectorganisatie en aanpak kunnen wij de prestaties en opbrengsten van de zonnepanelen garanderen. Zonnepanelen kunnen ook een oplossing zijn als uw pand moet voldoen aan het energielabel C voor kantoren.


Natuurlijk moet een dak wel geschikt zijn voor een constructie met zonnepanelen. Op afstand kunnen wij uw dak nauwkeurig inmeten. Wij leveren als service binnen enkele dagen gratis maatwerktekeningen én een eerste rendementsberekening. Dat doen wij al sinds 2013. Door onze ervaring kunnen we zekerheden én financiering aanbieden. Indien de opbrengstprognose u aanspreekt, komen wij vrijblijvend langs voor een technische inspectie en brengen uw energiebehoefte voor de komende jaren in kaart. Zo kunnen we maatwerk leveren in de energievoorziening voor uw bedrijf, maar mogelijk ook voor die van uw buren. Wij leveren hoogwaardige producten, vakkundige montage en professionele prestatie-monitoring. Uw dak wordt van een kostenpost een duurzame energiebron zonder luchtvervuiling of CO2-uitstoot.’


De sprekers kregen van Kirsten Tervoort (verbindingsmanager Beverkoog) een boeket bloemen als bedankje en applaus van de aanwezigen. Voor de afsluiting en netwerkborrel was er nog een vragenrondje waar kritische vragen werden gesteld over de verschillende opties voor energietransitie en de toekomst van lokale energiehubs. Het hield de gemoederen goed bezig. Sjors van Kuipers bedankte na afloop alle aanwezigen en liet weten dat de bevindingen op de agenda staan in de komende bestuursvergadering van de Beverkoog.

Commenti


bottom of page