top of page

Informatiebijeenkomst Netcongestie Beverkoog Op dinsdag 16 juli komen de tien grootste energieverbruikers en -opwekkers van de Beverkoog bij elkaar voor een informatiebijeenkomst over netcongestie. De vraag naar elektriciteit is de laatste jaren explosief gegroeid en het bestaande net kan het niet aan. Gelukkig is de nieuwe energiewet sinds 4 juni van kracht en daarmee wordt het makkelijker voor bedrijven om onderling energie uit te wisselen en de bedrijfsvoering te verbeteren.

Bedrijvenvereniging Beverkoog organiseert de bijeenkomst bij Hörmann Alkmaar om samen de problematiek van het ontoereikende stroomnet te tackelen. Het doel voor de bedrijvenvereniging is om duurzaamheid te promoten en collectieve samenwerking te faciliteren, waar nodig. Een meer autonome energiehuishouding zal het hele bedrijvenpark duurzamer maken en de bijvangst is dat netcongestie wordt verminderd.


Worden de grootverbruikers op de Beverkoog founders van de Beverkoog Energyhub? Die vraag is nog niet aan de orde, maar prikkelt wel. Het gaat nu vooral om onderling kennismaken, standpunten uitwisselen en bijgepraat worden door een aantal professionals. Na een inleiding door gastheer Sjors van Kuipers (Stemar en bestuurslid Beverkoog) volgt er een presentatie door Stef Huttinga en Annabel van Zante (fiksers van Energie Regio NH/provincie NH). Fiksers begeleiden bedrijven bij problemen met netcongestie. Daarna informeert Ruud Kos (FIMIH) de genodigden over de mogelijkheden om te ondernemen op de huidige energiemarkt en welke voordelen er zijn om samen te werken. We houden je op de hoogte over het vervolg!


Meer weten? Mail dan naar bestuur@beverkoog.nl

Comments


bottom of page