top of page

Wist u dat?De Beverkoog is eind jaren ’70 aangelegd in de Westbeverkoog, een polder die onderdeel uitmaakte van het Geestmerambacht. Bij het bedenken van de straatnamen van het bedrijventerrein is men er waarschijnlijk van uitgegaan dat in de ‘koog’ bevers verbleven. Zo zijn straatnamen bedacht met diernamen als Otterkoog, Dassenkoog en Hermelijnkoog. Bij het bestuderen van de oude benamingen blijkt dat Beverkoog een verbastering of verhaspeling van de oorspronkelijke benaming is. Het oudst bewaard gebleven geschrift waarin het land voorkomt stamt uit het jaar 1343, het heet dan ‘Byvencoich’. Coich is een oude schrijfwijze voor Koog in de betekenis van buitendijksland. Dat buitendijkse klopt. Een vermelding uit 1441 spreekt van ‘Bynencoecg’. De rekeningen van de Vroonlanden noemen het in 1530 ‘Bynekoich’ en in 1590 ‘Bevickoich’. Het is echter zo met deze oude geschriften dat in veel gevallen de kleine schrijfletters n, u en v niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Een aantekening in het register van de tiende penning van Koedijk uit 1553 doet echter veronderstellen dat Bynencoich juist is. In genoemd register komt de naam Bynecooch voor, terwijl er door een andere hand in de marge bijgeschreven is Binnecooch.

Comentarios


bottom of page