top of page

MeeuwenoverlastMeeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. De gemeente probeert deze overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. In het broedseizoen is de meeste overlast door vervuiling op straat, geluidsoverlast en schijnaanvallen.


Inwoners en ondernemers kunnen zelf een grote rol spelen in de vermindering van meeuwenoverlast. De gemeente Alkmaar heeft een meerjarige ontheffing ontvangen om maatregelen te nemen bij overlast. Zo is het mogelijk om in sommige gevallen nesten te verplaatsen van de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kleine mantelmeeuw. En kan er nestbehandeling plaatsvinden, bij de kleine mantelmeeuw. De ontheffing is verleend tot en met 31 augustus 2026. Zie ook https://www.alkmaar.nl/direct-regelen/afval/dieren/meeuwenoverlast/

Comments


bottom of page