top of page

Subsidie klimaatadaptieve maatregelenBedrijven in de gemeente Alkmaar kunnen nu subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen.


De maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn: het afkoppelen van verhard oppervlak, een groen, blauw of groen/blauw dak, en een systeem om hemelwater op te vangen. Per gebouw wordt maximaal 5.000 euro subsidie per jaar gegeven. In de Toolbox Vergroenen Beverkoog staan tips voor klimaatadaptieve maatregelen. Je kunt de toolbox downloaden op de website van de Beverkoog.


Comments


bottom of page