top of page

Toolbox Vergroenen aangeboden aan Esther Rommel


Op vrijdag 17 november heeft Hendrik Goeman Borgesius, voorzitter bedrijvenvereniging Beverkoog, de Toolbox Vergroenen Beverkoog voor ondernemers aangeboden aan Esther Rommel, gedeputeerde provincie Noord-Holland. Deze overhandiging was een van de officiële handelingen tijdens de tweede Haagplantdag Beverkoog.


De toolbox is ontwikkeld door de werkgroep Groen Beverkoog, waarin de Gemeente Alkmaar participeert. Vergroenen helpt tegen hittestress, zorgt voor betere afwatering en draagt bij aan biodiversiteit en een representatieve uitstaling. En zeker zo belangrijk, mensen werken prettiger in een groene omgeving.


Circa 75% van het grondgebied van de Beverkoog bestaat uit percelen die in eigendom zijn van ondernemers. De toolbox inspireert om bij te dragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering van de buitenruimte en bevat tips en concrete maatregelen, die het ondernemers makkelijk maken om hun eigen terrein te vergroenen. Bijvoorbeeld met groene erfafscheidingen, bomen op het perceel, groenstroken langs de erfgrenzen en groen aan gebouwen. Ondernemers kunnen zo impact maken. Ieder op zijn eigen manier, maar ook samen met de buren.


De gedrukte versie van de toolbox wordt door verbindingsmanager Kirsten Tervoort persoonlijk bij alle leden van de bedrijvenvereniging langsgebracht. Wilt u ook een gedrukt exemplaar ontvangen? Neem dan contact op via info@beverkoog.nl.


De digitale versie kunt u hieronder downloaden.ToolboxBeverkoog
.pdf
Download PDF • 37.65MB

Comments


bottom of page